Privacy- en cookieverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CaseMarketing. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door CaseMarketing gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt CaseMarketing uit welke persoonsgegevens CaseMarketing gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met CaseMarketing wilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt CaseMarketing u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van CaseMarketing.

De persoonsgegevens die door CaseMarketing worden opgeslagen zijn:

  • De gegevens van het contactformulier en nieuwsbrief-formulier (naam en e-mailadres).
  • De gegevens van Typeform formulieren (naam, e-mailadres, telefoonnummer).
  • De gegevens van het bestelformulier (naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en optioneel de bedrijfsnaam en/of het btw-nummer) om een factuur te kunnen sturen en om administratieve redenen;

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
  • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

1 Functioneel – Noodzakelijke cookies om de website technisch goed te laten werken en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Deze cookies plaatsen wij altijd. U kunt ze niet weigeren. We gebruiken ze bijvoorbeeld om het gebruik en het inloggen op de website van CaseMarketing te vergemakkelijken. Daarnaast onthouden ze uw instellingen en/of voorkeuren bij het gebruik van de CaseMarketing website.

2 Analytisch – Cookies waarmee anonieme informatie wordt verzameld voor de verbetering van onze website en dienstverlening. Deze informatie is niet herleidbaar tot een persoon.
Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

3 Overig (marketing) – Cookies voor advertentiedoeleinden, social media functionaliteiten en/of personalisering. Met marketingcookies toont CaseMarketing op basis van uw surfgedrag aan u relevante inhoud. Deze cookies helpen te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Ook ondersteunen deze cookies social media functionaliteiten. Zo kunt u informatie van CaseMarketing gemakkelijk delen via social media en ter ondersteuning van functionaliteiten zoals Google Maps en YouTube op onze website. Onder overige cookies verstaan we ook die we niet in een van de andere categorieën kunnen plaatsen. Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming.

Beveiliging en bewaartermijnen

CaseMarketing neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partijen een verwerkersovereenkomst aangaan. CaseMarketing verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van CaseMarketing wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van CaseMarketing.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.